ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอมและตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

doc02072020201014151349

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโรงเรื่อยโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc02068420201012152931

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังขอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

doc0206832020101215284912

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโคกป่าแพง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc0206332020100915104115

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผลผู้ชนะฯ ไตรมาส 4

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-10-02-0026

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดลาง สายบ้านโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย – บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc02030820200930092221

Read More »