Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองปลาดุกลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะฯ EB16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง – บ้านปรือวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะฯ EB18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5,6,7,20,21 ตำบลเนินหอม – ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะฯ EB13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง สายปจ.ถ.10027 บ้านเกาะสมอ …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6, บ้านวังรี หมู่ที่ 5, บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกินสอ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลหนองกี่ เชื่อมตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะสายบ้านแก่งดินสอ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกค่ายจักรพงษ์ ตำบลบ้านพระ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะสายค่ายจักรพงษ์

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร จำนวน 12 เครื่อง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศซื้อ EB2-63

Read More »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างประกาศ สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ ตำบลโพธิ์งาม – หมู่ที่ 11 บ้านชัยคลี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 43 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 44 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 45

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10002 บ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB39-2563 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10009 บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB40-2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมายเลข 3481 (ทางเดิม) แยกเข้าบ้านแหลม ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี EB41-2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาบบ้านบางกระดาน หมู่ที่ 12 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา EB42-2563

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 202003031633 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกระพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลวงหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 202003031634 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 202003031634-1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี …

Read More »