ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบางกระดาน หมู่ที่ 12 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

All Doc_1_20200717105448697

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

All Doc_1_20200717110019992

Read More »

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3

doc01777720200710091730

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 , บ้านวังรี หมู่ที่ 5 , บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 2 บ้าน โคกขี้เหล็ก ตำบลหนองกี่ เชื่อมตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01773520200708103611

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลวงหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01773620200708103623

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

[email protected]_20200630_112845

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีสากล (ชุดดุริยางค์) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนศรีรักษ์ราฎร์บำรุง

ประกาศฯซื้อเครื่องดนตรี EB6-2563

Read More »