ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเนอราคา การประกวดราคางานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

202003311310-2

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

202003311310-1

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10026 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

202003311310

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเนอราคา การประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

202003311309-3

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพรง – ทางหลวงหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

202003311309-1

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

202003311309

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีโหสถ – บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524520200331101147

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524420200331101134

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524320200331101116

Read More »