ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันนตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01278020191218111652

Read More »

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่4,หมู่ที่7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน – หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ตำบลลาดตะเคียน – หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนกระทุ่ม โรงงานปราจีนกล๊าส แยกทางหลวงชนบท …

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาถ่ายโอน (โรงยิมเนเซียม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

EB106_2562

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00885620190903140043

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00885520190903140003

Read More »