ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SCAN_20210513_160002497

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

Read More »