ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยมีนางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน”โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ไฟล์แนบประกาศฯ >>>>doc00636220190712152033<<<<

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00644320190718100024

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณไปสร้างเส้นทางสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป

Read More »

เชิญร่วมงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9

 

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games