Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Read More »

สำนักปลัด อบจ. จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.ปราจีนบุรี และภายในห้องปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้บุคลากรจัดเก็บ ห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเอกสารของทางราชการให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้บุคลากร อบจ.ปราจีนบุรี ทุกท่านเดินทางกลับบ้านในเวลา 15.30 น.

 

Read More »