ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบโล่รางวัลการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจันบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัล จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนัก/กองการศึกษา ๓.  ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    

Read More »

คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 27 กันยายน 2562

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 กันยายน 2562   Update 20/09/2562  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว สามารถขอแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games