Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่… กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ หรือ QR Coad ด้านล่างนี้  

Read More »

ขอเชิญประกวดถ่ายภาพ “อบจ.ปราจีนบุรี Night Light มหัศจรรย์สีสันแห่งไฟ”

แสกนคิวอาร์โคด เพื่อดูรายละเอียด

Read More »

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดงานทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้กำหนดจัดการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่ กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ และ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี โดยมี นายณรงค์เดช พูนนาค นายกสมาคมครู และบุคลกรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

Read More »

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์งานวันเด็ก การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการ การเล่นเกมส์ การลุ้นของรางวัลต่างๆ อุโมงค์ไฟ และการแสดงบนเวที เพื่อมอบความสุข ให้แก่เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร่วมจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการการจัดให้มีการละเล่นเกมต่างๆ การแสดงบนเวที และชมอุโมงค์ไฟ พร้อมแจกของรางวัลตั้งแต่เริ่มเข้างานรับคูปองลุ้นรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ฮอนด้า ยามาฮ่า และของรางวัลอีกมากมาย อาหารเครื่องดื่มฟรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบความสุขให้กับเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนสีข้าวฟรี!!

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Read More »