ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์งานวันเด็ก การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการ การเล่นเกมส์ การลุ้นของรางวัลต่างๆ อุโมงค์ไฟ และการแสดงบนเวที เพื่อมอบความสุข ให้แก่เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร่วมจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการการจัดให้มีการละเล่นเกมต่างๆ การแสดงบนเวที และชมอุโมงค์ไฟ พร้อมแจกของรางวัลตั้งแต่เริ่มเข้างานรับคูปองลุ้นรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ฮอนด้า ยามาฮ่า และของรางวัลอีกมากมาย อาหารเครื่องดื่มฟรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบความสุขให้กับเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการสอน นักเรียนจะได้รับแนวทางและวิธีการในการเขียนบทร้อยกรองในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์อย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ ซึ่งมี ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา …

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู นักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ โดยมีนางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  

Read More »

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังสิบไป โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวมทั้งทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคุณธรรม จริยธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงานโครงการ และพระเทพรัตนมุนี …

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “แหลมฉบังเกมส์” โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ  

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดระยอง โดยมี นางพนิดา จันทวงศ์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

Read More »