ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระเบียบต่างๆ โดยมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »