ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กองกิจ

ประชาสัมพันธ์กองกิจ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว สามารถขอแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปดำเนินการโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป  

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจ สามารถขอแบบแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมฯ ได้ที่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์

Read More »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอรับแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าฟังการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมฯ ได้ที่กองกิจการสภาฯ หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้  

Read More »

คู่มือประชาชน “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games