Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กันยายน 62     Update 9/9/62

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป Update 19/08/62 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ Update 19/08/62

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 01/03/2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  Update 13/02/62

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Update 02/01/2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

Read More »

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)  Update 21/11/61

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 16/11/61

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) Update 31/10/2561

Read More »