ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่น และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  ► ประกาศรับโอนบริหาร 22 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64        Upload 23/06/64

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

  ► ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 10/11/63

Read More »

ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2563  Update 21/10/63

Read More »

ประกาศรับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 26/08/63  

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 14/08/2563

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)   Update 07/08/63

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 29/07/2563

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

► การรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  Update 08/07/2563

Read More »