ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี   Update 13/03/2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ งาน April Series 2020

A Game-Changer That Shifts The Business Landscape ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่? ไม่ว่าจะปรับตัวทันหรือไม่? และไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไร? ในที่สุด ก็มาถึงยุคที่ AI & IoTs จะเป็นหมากตัวสำคัญที่จะทำให้เกมส์เทคโนโลยีโลก และประเทศไทย เปลี่ยนใหม่หมดทั้งกระดาน   ความเข้มข้นผ่านหัวข้อ   Establishing A Nation Framework For AI & IoTs Policy Stepping Towards Implementing Your AI-Driven Business (Guideline of AI) Discover How AI Shaping Business Today: The Edge Industry of Thailand The Essential of Human Element …

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

►  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 05/02/63

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กันยายน 62     Update 9/9/62

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป Update 19/08/62 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ Update 19/08/62

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 01/03/2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  Update 13/02/62

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Update 02/01/2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

Read More »