ประกาศ

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

MDES CCTV 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

  ► ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 10/11/63

Read More »