ภาพกิจกรรม กองยุทธศาสตร์ฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Read More »