Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ.

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์                                  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 65 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่าสมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง และให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Read More »

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)

Read More »

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี    

Read More »

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563      

Read More »

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียนอายุราชการ ในปี 2563 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง นายต่อพงษ์  คล้ายเชื้อวงษ์  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  สังกัด กองช่าง สิบเอกเชาวลิต  นิลวุฒิ  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สังกัด กองช่าง นายสมาน  แก่นภิรมย์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองช่าง นายเกรียงศักดิ์  เหมนาค  ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการทุ่มเททำงานเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจวบจนเกษียณอายุราชการ …

Read More »

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในส่วนของข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเร็นซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »