Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมกองการศึกษา (page 4)

ภาพกิจกรรมกองการศึกษา

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ต่อไป  

Read More »

กิจกรรมลานธรรมสะอาด (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมลานธรรมสะอาด (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับวัดป่ามะไฟ ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัตรอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย    

Read More »

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่                          ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                                  โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนพิการ การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ และเพื่อให้นักเรียนพิการทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ และได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการส่งต่อเด็กในโรงเรียน โดยมี นางสาวขวัญกมล เทียมทอง หัวหน้าบริหารงานบุคคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ที่วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีพระราชเวที รองเจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

Read More »

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง การแข่งขันที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมีทั้งหมด ๓๗ รายการ ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง โดยมีนายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว      

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๓)

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูกิตติสารประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทัพช้าง เจ้าคณะตำบลประจันตคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณ เวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ เจ้าอาวาสวัดไผ่งาม ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดแสงสว่าง ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ  

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระพิศาล ศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ว

Read More »