Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมกองช่าง

ภาพกิจกรรมกองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่15และหมู่ที่18.ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำรถบรรทุกน้ำประปา ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดสระมรกต และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »