Home / ภาพกิจกรรม (page 10)

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณไปสร้างเส้นทางสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป

Read More »

การแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  อบจ.ปราจีนบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี การแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียน จำนวน ๑๒ แห่ง ส่งทีมเข้าร่วม สำหรับคู่ชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนประชารัฐพัฒนา แชมป์เก่า พบกับทีมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนประชารัฐพัฒนาชนะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ๓ ประตูต่อ ๒  คว้าแชมป์อีกหนึ่งสมัย ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน นางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี ได้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับต่างๆ        

Read More »

คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Read More »

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านนา (ทุ่งกระโปรง) ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 112 คน พร้อมครูผู้ควบคุมจำนวน 6 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต้นน้ำ และเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการทำงานและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   

Read More »

เชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัขและแมว

นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยจะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้กับสุนัข และแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณหน้าห้องสมุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  และขอเชิญชวนแต่งกายแฟนซีให้กับสุนัขและแมวที่มาร่วมงาน โดยจะได้รับของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี       

Read More »

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดระยอง โดยมี นางพนิดา จันทวงศ์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์        https://prachinpao.go.th/site/wp-content/uploads/2019/06/DSC_0021.mov

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี  

Read More »