ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 10)

ภาพกิจกรรม

จัดบอร์ดนิทรรศการการลด คัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ บอร์ดนิทรรศการอันตรายของโฟม และถุงพลาสติก และจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม เป็นต้น

Read More »

สนับสนุนเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน รายนางยุภา สถิต หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ดำเนินโครงการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ทำป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

 

Read More »

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีโดยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สำหรับในรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจะนำเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และฝึกการพูดแนะนำนักท่องเที่ยว  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำชับในเรื่องการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีนายอุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งโรงเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๖ โรงเรียน โรงเรียนในเครือข่ายสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน ๓๖ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒๘ โรงเรียน โดยมี ดร.อุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games