ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 13)

ภาพกิจกรรม

ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองคูเมือง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแม่น้ำปราจีนบุรี พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมหาโพธิ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ำปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ซึ่งกำหนดการเปิดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read More »

ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแม่น้ำปราจีนบุรี พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมหาโพธิ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศวิทยาในแม่น้ำปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ซึ่งกำหนดการเปิดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ และ พระฉายาลักษณ์ ร.๑๐ จากนั้นได้ทำพิธีขลิบผมให้นาคเอกตามลำดับ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้นำนาคแห่รอบเมืองปราจีนบุรีและพิธีทำขวัญนาค เวลา ๑๘.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพิบูล์ หัตถกิจโกศล ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และทำพิธีมอบผ้าไตรและบาตรให้แก่นาค โดยมี นางบังอร วิลาวัลย …

Read More »

ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ต่อไป  

Read More »

กิจกรรมลานธรรมสะอาด (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมลานธรรมสะอาด (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games