Home / ภาพกิจกรรม (page 14)

ภาพกิจกรรม

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ณ วัดปรือวนาราม ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวอนุโมทนาและกล่าวเปิดโครงการ  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม   วันที่ 2 เมษายน 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562    

Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปฏิบัติการจัดการฝุ่น PM 2.5”เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านหนองอนามัย (ติดประตูทางเข้า 2 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี) หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

Read More »