ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 20)

ภาพกิจกรรม

อบจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑” ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ ๑ แก่คณะครูตามโครงการโรงเรียนปลอดอบายมุขและยาเสพติด และอ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

Read More »

การอบรมโรงเรียนปลอดขยะ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การอบรมโรงเรียนปลอดขยะ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน คุณครู และบุคลการของโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 151 คน

Read More »

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  และกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day  โดยนางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเริ่มด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นจั๋ง และต้นเข็ม จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา (โรงยิมเนเซียม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาด วิหารพุทธปราจีนราชบพิตร

 

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีส่งมอบโทรศัพท์มือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบโทรศัพท์มือถือเก่า จำนวน 105 เครื่อง ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือเก่ามาบริจาค ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะได้ส่งมอบมือถือดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำรายได้จากการรีไซเคิลมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศต่อไป

Read More »

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”  รุ่นที่ ๒  ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยตัวแทนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดทำโครงการที่จัดทำโครงการดีๆและขอบคุณคณะวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม                

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games