Home / ภาพกิจกรรม (page 25)

ภาพกิจกรรม

ชาวปราจีนบุรี เตรียมเฮ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติเงินเกือบ 400 ล้าน เพื่อพัฒนาถนนให้ชาวปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการจำเป็นที่ต้องเสนอให้สภา อบจ.ปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาคัดเลือกและรับทราบรายงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนน จำนวน 52 โครงการ เพื่อเป็นการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนในการเดินทาง ให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

Read More »

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง การแข่งขันที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมีทั้งหมด ๓๗ รายการ ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง โดยมีนายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว      

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และวิหารพระพุทธปราจีนราชบพิตร

Read More »

โรงเรียนประชารัฐพัฒนารับถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จากน้้นนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักกีฬา  ซึ่งมีโรงเรียน จำนวน ๑๔ แห่งเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  สำหรับคู่ชิงชนะเลิศ คือ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี และทีมโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมโรงเรียนประชารัฐพัฒนาเอาชนะทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ๓ ประตู ต่อ ๐ ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ทีมชนะเลิศ และมอบเงินรางวัลให้กับทีมต่างๆตามลำดับ …

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบจ.ปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 (30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561) หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (รุ่นที่ 4) ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเริง หมู่ที่ 12 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑” ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ ๑ แก่คณะครูตามโครงการโรงเรียนปลอดอบายมุขและยาเสพติด และอ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

Read More »