Home / ภาพกิจกรรม (page 26)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  และกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day  โดยนางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเริ่มด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นจั๋ง และต้นเข็ม จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา (โรงยิมเนเซียม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีส่งมอบโทรศัพท์มือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบโทรศัพท์มือถือเก่า จำนวน 105 เครื่อง ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือเก่ามาบริจาค ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะได้ส่งมอบมือถือดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำรายได้จากการรีไซเคิลมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศต่อไป

Read More »

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”  รุ่นที่ ๒  ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยตัวแทนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดทำโครงการที่จัดทำโครงการดีๆและขอบคุณคณะวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม                

Read More »

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ ฝ่ายสาธารณภัยฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                      

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปราจีนบุรี  จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่อยู่ในสถานศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษา สามารถผลักดันให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการต่อยอดแนวคิดให้เป็นรูปธรรมในอนาคต โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, คลังจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน                    …

Read More »

การประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑                                   

Read More »