ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 3)

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  Download >> เอกสารโครงการอบรมฯ แผนชุมชน

Read More »

จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย รุ่นที่ 2 ด้านกู้ชีพ กู้ภัย (รวมพลคนกู้ภัย) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสวนนงนุช ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ ดร.สมพล เข็มกำเนิด และทีมวิทยากรศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา เป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาดี จำนวน 140 คน ร่วมโครงการ    

Read More »

การออกติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read More »

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ อบจ.ปราจีนบุรี ดูงานศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

Read More »

ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”  โดยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี และส่งเสริมอาหารปลอดภัย อาหารอร่อย อาหารสมุนไพรของจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปชวนชิม รวม 60 ร้าน ซุ้มกิจกรรมจากชมรม เรารักษ์ปราจีนบุรี บริการนวดเพื่อสุขภาพและนิทรรศการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมัชชาสุขภาพปราจีนบุรี สถานศึกษา ชมรมต่างๆ  และการแสดงบนเวทีจากชมรม To Be Number One และชมรมลีลาศ  

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

วันพุธที่  6  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 919,000 บาท        พร้อมนี้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตตำบลโคกปีบ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งศูนย์ฯคามิลเลียนฯ …

Read More »

ให้การสนับสนุนรถเกรดถนน รถน้ำ และรดบด และเจ้าหน้าที่ เกรดปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณวัดพุทธาราม (ทุ่งพระพุทธ) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games