ประกาศ
Home / แผน

แผน

June, 2019

November, 2018

October, 2018

July, 2018

May, 2018

February, 2018

  • 28 February

    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

    คำนำ0001 ประกาศ0001 สารบัญ 1ด้านสังคม 2ท่องเที่ยว 3สิ่งแวดล้อม 4โครงสร้างพื้นฐาน 5เศรษฐกิจ 6.การเมืองการบริหาร งบหน้าสี่ปี61-64 บูรณาการจังหวัด ประสานแผน ภาคผนวก ส่วนที่1สภาพทั่วไป-1-19 ส่วนที่2สรุปผลการพัฒนา-20-32 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-33-48 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-49-52 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-53-55 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-56-59 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-60 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-61 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-62-64 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-65-66 ส่วนที่3ยุทธศาสตร์-67-79 ส่วนที่4การนำแผนไปปฏิบัติ-80-81 ส่วนที่5ติดตามประเมินผล-224-227

  • 28 February

    กรอบยุทธศาสตร์ ปี61-64

    ปก ผนวก1 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4แบบต่างๆ ส่วนที่4กรอบประสานแผน61-64 สารบัญ

0
Free WordPress Themes, Free Android Games