ประกาศ
Home / สมาชิกสภาอบจ.ปราจีนบุรี

สมาชิกสภาอบจ.ปราจีนบุรี

 

 

 • All
 • สมาชิกสภา
  • อำเภอนาดี
  • อำเภอบินทร์บุรี
  • อำเภอบ้านสร้าง
  • อำเภอประจันตคาม
  • อำเภอศรีมหาโพธิ
  • อำเภอศรีมโหสถ
  • อำเภอเมือง
นายสมชาย ระวังเหตุ
สมาชิกสภา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายประทีป ทิพรอด
สมาชิกสภา, อำเภอบินทร์บุรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา, อำเภอเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๒
นายนุกูลกิจ พากเพียรศิลป์
สมาชิกสภา, อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายอาธิศักดิ์ กังสวร
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายเต็มพงษ์ ฤทธิ์เดช
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายเกรียงไกร วิจารณ์
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสุรชัย ไพเราะ
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายสมบูรณ์ แพงมา
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายอภิชาติ หรรษาสถิตย์
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายมนตรี ดีคง
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายสิริชัย สายพนัส
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่5)
นายประยูร สมโภชน์
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่6)
นายนิมิต หงษ์วิไล
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่7)
นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสมบัติ สิทธิมงคล
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายสมเกียรติ คำดำ
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายสมชาติ ศิริรักษ์
อำเภอนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายกิติวัฒน์ บัวลอย
อำเภอนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายสุเทพ จำนงค์
สมาชิกสภา, อำเภอบ้านสร้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายณัธจพงศ์ ซุงเค้า
อำเภอศรีมโหสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
0
Free WordPress Themes, Free Android Games