การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา พระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ (ห้องศูนย์การเรียนรู้) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน

   

About กศศ