การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบรางวัลให้กับนายธนกร สิทธาชีวานนท์ ที่สร้างชื่อเสียง
ทางด้านกีฬา และร่วมเป็นตัวแทนมอบทุนจากกองทุนไฟฟ้า ปราจีนบุรี ๓ ให้กับ
นักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม        

About กศศ