การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน “การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทีมงานสนามกีฬา อบจ.ปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน “การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” พร้อมลงพื้นที่ ตรวจดูความพร้อมของสนามสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้


  

About กศศ