กิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายนายสุระชัย มีรส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสายใจ ศิริอารุณปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

About wan wanwan