ติดต่ออบจ.ปราจีนบุรี

 

ที่อยู่

818 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ถ. ปราจีนอนุสรณ์

ต. หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร 037-213-724

Fax 037-213-724

email :