ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.prachinpao.go.th

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

About กจจ