ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านการสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 -24 พฤษภาคม 2566

 

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   

About กจจ