ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตำแหน่งที่รับโอน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (บริหารสถานศึกษา)

ดาวน์โหลดประกาศรับโอน

About กจจ