ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

 

ดาวน์โหลดประกาศรับโอน

About กจจ