ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลด

About กจจ