ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง (คนพิการ) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อคลิก >>>  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

About กจจ