พิธีเปิดโครงการการรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายยุทธชัย แสวงสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.ลาดตะเคียน (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการการรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth/Telemedicine) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางด้านวิชาการ เช่น สวทช.ในการใช้โปรแกรม A MED ในการรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยแบบทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลและได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ. สต.ใกล้บ้าน

About wan wanwan