เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน “พิธีเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์”

วันจันทร์ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างจิตสำนึก สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา วิถีถิ่นวิถีไทยและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และของจังหวัดปราจีนบุรี

   

About กศศ