ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านไผ่ ม.8 ต.ประจันตคาม – บ้านปากคลอง ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ. 10033 ถ.สุวรรณศร – โคกกะได ต.นนทรี เชื่อม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี – บ้านโคกสะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
3.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านหนองข้าวหลาม ม.10 – บ้านเนินอุดม ม.9 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ. 10008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ – บ้านสระบัว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
5.ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 25 เมตร จำนวน 1 หลัง โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

About wan wanwan