เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร

นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารให้การต้อนรับ

 


 

 

About กศศ