ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนัฐพล เดชสุภา เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นำคณะกรรมการและคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 6 โครงการและครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ ดังนี้

  1. โครงการซ่อมแซมอาคารชั่วคราว โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายปจ.ถ.10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
  4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  5. ปรับปรุงถนน คสล.(เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านสระจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี – บ้าคลองชุมพล หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  6. สร้างความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน สาย ปจ.ถ.10012 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลประจันตคาม – บ้านเนินแดง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
  7. บัญชีครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 รายการ

About wan wanwan