ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมการจัดงานสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอประจันตคาม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อำเภอประจันตคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอประจันตคาม เป็นประธานการประชุมฯ

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2566 

Read More »

ทัพนักกีฬา ประเภทกรีฑา และเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทัพนักกีฬา พร้อมคณะผู้ฝึกสอน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทกรีฑา และเปตอง เดินทางเข้าพบ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” โดยขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนสร้างผลงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงด้านกีฬากลับมาสู่จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณทัพนักกีฬารวมทั้งครูผู้ฝึกสอน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มศักยภาพ สร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่รู้จักและโดดเด่นในด้านกีฬาเสมอมา”  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม …

Read More »

ทัพนักกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าพบผู้ว่าฯ ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์”

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทัพนักกีฬา ประเภทกรีฑา และเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นักกีฬากรีฑา ๑.นายธนกร สิทธาชีวานนท์ ประเภท กระโดดสูง ๒.นายอาทิตย์ พงษาวดาล ประเภท พุ่งแหลน ๓.นางสาวฐานิสา แจ้งใจ ประเภท ขว้างค้อน ๔.นายจตุรงค์ คำภิรมย์ ประเภท พุ่งแหลน ผู้ฝึกสอน นายอาทิตย์  สุ่ยอุบล ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า …

Read More »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ  

Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ” พร้อมหัวหน้าส่วนในราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »