ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒๙ อัตรา (Update 21/03/2565)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ♠ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ “

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ♦ ประกาศรับสมัคร ฯ

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรับโอน ฯ

Read More »

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง img-220104133118

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่น และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  ► ประกาศรับโอนบริหาร 22 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64        Upload 23/06/64

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

  ► ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 10/11/63

Read More »

ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

Read More »