ประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2563  Update 21/10/63

Read More »

ประกาศรับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 26/08/63  

Read More »

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 14/08/2563

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

► ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)   Update 07/08/63

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 29/07/2563

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

► การรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  Update 08/07/2563

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

►ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 22/06/2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี   Update 13/03/2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ งาน April Series 2020

A Game-Changer That Shifts The Business Landscape ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่? ไม่ว่าจะปรับตัวทันหรือไม่? และไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไร? ในที่สุด ก็มาถึงยุคที่ AI & IoTs จะเป็นหมากตัวสำคัญที่จะทำให้เกมส์เทคโนโลยีโลก และประเทศไทย เปลี่ยนใหม่หมดทั้งกระดาน   ความเข้มข้นผ่านหัวข้อ   Establishing A Nation Framework For AI & IoTs Policy Stepping Towards Implementing Your AI-Driven Business (Guideline of AI) Discover How AI Shaping Business Today: The Edge Industry of Thailand The Essential of Human Element …

Read More »