ภาพกิจกรรม

ประชุมการเตรียมการจัดงานสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอประจันตคาม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อำเภอประจันตคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอประจันตคาม เป็นประธานการประชุมฯ

Read More »

ทัพนักกีฬา ประเภทกรีฑา และเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทัพนักกีฬา พร้อมคณะผู้ฝึกสอน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทกรีฑา และเปตอง เดินทางเข้าพบ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี    ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” โดยขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนสร้างผลงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงด้านกีฬากลับมาสู่จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณทัพนักกีฬารวมทั้งครูผู้ฝึกสอน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มศักยภาพ สร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่รู้จักและโดดเด่นในด้านกีฬาเสมอมา”  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม …

Read More »

ทัพนักกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าพบผู้ว่าฯ ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์”

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทัพนักกีฬา ประเภทกรีฑา และเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นักกีฬากรีฑา ๑.นายธนกร สิทธาชีวานนท์ ประเภท กระโดดสูง ๒.นายอาทิตย์ พงษาวดาล ประเภท พุ่งแหลน ๓.นางสาวฐานิสา แจ้งใจ ประเภท ขว้างค้อน ๔.นายจตุรงค์ คำภิรมย์ ประเภท พุ่งแหลน ผู้ฝึกสอน นายอาทิตย์  สุ่ยอุบล ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ” พร้อมหัวหน้าส่วนในราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน “การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทีมงานสนามกีฬา อบจ.ปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน “การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” พร้อมลงพื้นที่ ตรวจดูความพร้อมของสนามสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้   

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา พระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ (ห้องศูนย์การเรียนรู้) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน    

Read More »

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน “พิธีเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์”

วันจันทร์ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างจิตสำนึก สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา วิถีถิ่นวิถีไทยและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และของจังหวัดปราจีนบุรี    

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านไผ่ ม.8 ต.ประจันตคาม – บ้านปากคลอง ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ. 10033 ถ.สุวรรณศร – โคกกะได ต.นนทรี เชื่อม …

Read More »

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี PRK Park ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนนานาชาติอริสตา จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี PRK Park นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน PRK Park ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู – นักเรียน โรงเรียนนานาชาติอริสตา (Aristar International School) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับการทัศนศึกษาของของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – Year 5 จำนวน …

Read More »

การประชุมแนะนำโครงการเชื่อมโยงระบบการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK Digital platform)

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โปรแกรมซูม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน PRK Park เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการเชื่อมโยงระบบการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK Digital platform) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ TK park อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ แห่ง ผนึกกำลังผสานความร่วมมือกันให้เกิดคลังหนังสือระดับประเทศ สามารถยืม-คืน หนังสือได้อย่างหลากหลาย จากอุทยานการเรียนรู้ทุกแห่งได้อย่างเท่าเทียมกัน    

Read More »