สมาชิกสภา, อำเภอบ้านสร้าง
เขต (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกสภา, อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เขต (2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (1)
สมาชิกสภา, อำเภอนาดี
เขต (3) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (2)
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เขต (3)
สมาชิกสภา, อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เขต (4)
สมาชิกสภา, อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เขต (5)
สมาชิกสภา, อำเภอศรีมโหสถ
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอกบินทร์บุรี
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอกบินทร์บุรี
เขต (2)
สมาชิกสภา, อำเภอกบินทร์บุรี
เขต (3)
สมาชิกสภา, อำเภอกบินทร์บุรี
เขต (4)
เขต (5)
สมาชิกสภา, อำเภอกบินทร์บุรี
เขต (6)
เขต (7)
สมาชิกสภา, อำเภอศรีมหาโพธิ
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอศรีมหาโพธิ
เขต (2)
สมาชิกสภา, อำเภอศรีมหาโพธิ
เขต (3)
สมาชิกสภา, อำเภอศรีมหาโพธิ
เขต (4)
สมาชิกสภา, อำเภอประจันตคาม
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอประจันตคาม
เขต (2)
สมาชิกสภา, อำเภอประจันตคาม
เขต (3)
สมาชิกสภา, อำเภอนาดี
เขต (1)
สมาชิกสภา, อำเภอนาดี
เขต (2)